the blog

Latest news.

PROEJKT WYKONAWCZY

W skład projektu wykonawczego wchodzi:

– Szczegółowy opis koncepcji projektowej

– Ilościowe zestawienie roślin i materiałów uwzględnionych w projekcie

– Wykaz gotowych elementów małej architektury ( w tym również nawierzchni ) przewidzianych w projekcie

– Graficzny projekt wykonawczy składający się ze szczegółowego planu nasadzeń, rzutu z wymiarowaniem, rozmieszczeniem elementów małej architektury i oświetlenia oraz rodzajami nawierzchni (w razie potrzeby również projekt ułożenia nawierzchni brukowej oraz projekty elementów małej architektury)

– Wizualizacje wraz z filmem z wirtualnym spacerem po ogrodzie.

Author: